Kiedy Kazimierz Dolny był zakładany, wcale nie nazywał się Kazimierzem. Jego współczesna nazwa wzięła się od nazwiska polskiego księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Początkowo też nie było określenia „dolny”. Z czasem, gdy po sąsiedzku rozwijał się Kraków i tamtejszy Kazimierz stawał się sławny, właśnie temu z pogranicza Lubelszczyzny nadano przydomek „Dolny”. I tak też zostało do dzisiaj. A co jeszcze pozostało z czasów średniowiecza? Jak się okazuje bardzo wiele. Zanim jednak o tym powiemy, powróćmy do czasów jeszcze dużo starszych, a mianowicie do kształtowania się terenów, na których dzisiaj miasto leży. Cały obszar dzisiejszego Kazimierza Dolnego niegdyś poryty bł glebami lessowymi. W

Read more